Sopimusehdot

Kohdat 1 - 6 koskevat sopimusasiakkaitamme kohdat 7 -14 koskevat kaikkia asiakkaitamme.

 1. Ilona Liikunta Oy:n kanssa tehty kuukausiveloitussopimus on toistaiseksi voimassaoleva, eikä se vaadi asiakkaalta pitkää sitoutumista. Sopimuksen voi irtisanoa ilman lisäkuluja milloin tahansa. Sopimuskausi päättyy irtisanomista seuraavan laskutuskauden viimeisenä päivänä. Jokaisella asiakkaalla on yksilöllinen laskutuskausi riippuen siitä milloin on sopimuksen aloittanut.
 2. Asiakkuuden voi jäädyttää kerran vuodessa yhden (1) kuukauden ajaksi (esim. loman takia). Ilmoituksen on tultava 1 kk ennen taukoa. Esim. jos haluat heinäkuun tauolle, ilmoituksen tulee olla toukokuun aikana. Lisäksi veloitussopimuksen voi jäädyttää pitkän sairasloman (minimissään kaksi (2) viikkoa) takia. Tällöin tulee esittää kirjallinen lääkärintodistus asiakaspalvelussamme. Jäädyttämisestä tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
 3. Veloitussopimus astuu voimaan, kun asiakas on tehnyt sopimuksen eli oston verkkokaupasta tai asiakaspalvelusta. Ensimmäinen maksuerä suoritetaan verkkokaupassa tai asiakaspalvelussa oston yhteydessä, jatkossa maksu suoritetaan laskua vastaan (toimitetaan asiakkaan s-postiin) tai veloitetaan luottokortilta - asiakkaan valinnan mukaan.
 4. Veloitussopimuksen maksun viivästyessä on Ilona Liikunnalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas itse perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.
 5. Sopimuksen mukaisen maksun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan käynti asiakaspalvelussa tai ilmoitus sähköpostitse. Irtisanomiseen käytetään yllämainittua irtisanomisaikaa.
 6. Mikäli maksamattomia laskuja kertyy kaksi peräkkäin ja asiakas ei niitä maksa kuukauden sisällä toisen maksamattoman laskun saapumisesta, sopimus puretaan. Sopimus voidaan käynnistää uudelleen kun maksamattomat laskut on maksettu.
 7. Kulku salille vaatii kulkutunnisteen. Mikäli asiakkaalla ei ole kulkutunnistetta, tulee sellainen lunastaa asiakaspalvelusta. Kulkutunniste on henkilökohtainen ja seurauksena sen väärinkäytöstä voidaan estää kulku salille. Kulkutunniste ostetaan omaksi, eikä siitä saa rahaa takaisin jos sopimus irtisanotaan tai asiakas päättää liikkumisen Ilona Liikunnassa.
 8. Kulkutunniste on oltava aina mukana salilla ja jokaisen on luettava kulkutunnisteensa lukulaitteessa salille tultaessa, vaikka samalla ovenavauksella tulisi muita sisään. Kulkutunnisteella ei saa tuoda ulkopuolisia henkilöitä mukanaan. Kulkutunnisteen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli tunnisteen kadottua sitä käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti tai käymällä asiakaspalvelussa, on tunnisteen alkuperäinen haltija velvollinen hoitamaan kortin sopimusmaksun (sopimusasiakas). Myöskään käyttämätöntä aikaa/kertoja ei korvata jos tunnisteen katoamisesta ei ole ilmoitettu ylläolevasti (muut kuin sopimusasiakkaat)
 9. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalleen arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista tai muista hinnanmuutoksista vähintään kuukautta ennen niiden voimaanastumista
 10. Asiakkailla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi kuntosalille tai jumppaan (ilmoittautuminen ryhmäliikuntakalenterin kautta vaaditaan) asiakaspalvelun aukioloaikana. Kulku salille tulee tehdä tuolloin asiakaspalvelun kautta. Vieraan tulee täyttää vieraskortti asiakaspalvelussa. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan.
 11. Muilla kun sopimusasiakkailla kortin voimassaoloaikaa voidaan jatkaa jos sairausloman pituus on min kolme (3) viikkoa (sopimusasiakkailla min kaksi (2) viikkoa). Tästä tulee esittää kirjallinen lääkärintodistus asiakaspalvelussamme.
 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Ilona Liikunnan tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuilla.
 13. Mikäli kuntokeskus on ylivoimaisista syistä kuten hallituksen, AVI:n tai muun viraston määräyksestä velvoitettu sulkemaan väliaikaisesti, asiakkaalle ei anneta rahallista hyvitystä liikuntamaksuista. Asiakas on kuitenkin oikeutettu saamaan hyvityksen muilla tavoin, kulloinkin Ilona Liikunnan valitseman tavan mukaisesti, esim. tallennettuina jumppina, lahjakortteina tai kuukausimaksun jäädyttämisenä. Jäsen saa hyvityksen jälkihyvityksenä. Sulun aikana sovelletaan normaalia irtisanomisaikaa.
 14. Asiakas treenaa aina omalla vastuulla. Ilona Liikunta vastaa laitteiden toimivuudesta ja ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.